Regulamin wynajmu domków letniskowych i domu całorocznego


Regulamin wynajmu domków letniskowych i domu całorocznego

 1. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji wynajmu domku letniskowego lub całorocznego jest wpłata zadatku w kwocie 25% wartości wynajmu.
 2. W przypadku rezygnacji z rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.
 3. Opłata za wynajem domków letniskowych lub domu całorocznego pobierana jest z góry pierwszego dnia pobytu.
 4. W przypadku skrócenia pobytu, pobrana opłata jest bezzwrotna.
 5. Pobyt zaczyna się o godzinie 15, a kończy się o godzinie 10.
 6. Gości z zasady przyjmujemy w godzinach od 15 do 18, wcześniejsze lub późniejsze przyjazdy możliwe po wcześniejszym ustaleniu.
 7. Do stałej opłaty za wynajem domku doliczana jest również opłata miejscowa, koszt zużytej energii elektrycznej oraz wody według wskazań licznika. Dodatkowo wedle uznania gościa możliwe jest odpłatne korzystanie z drewna kominkowego.
 8. Z reguły nie pobieramy dodatkowej opłaty za końcowe sprzątanie. W przypadku pozostawienia rażącego nieładu, Goście bedą proszeni o jego uprzątniecie lub zostaną obciążeni dodatkowym kosztem.
 9. Media rozliczane są według stawek: woda/ścieki – 19zł/m3, prąd – 1zł/kWh, drewno – 15zł/kosz.
 10. Goście ponoszą całkowitą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia lub urządzeń technicznych powstałe z ich winy lub winy odwiedzających ich osób.
 11. Zadatek wpłacony podczas rezerwacji pozostaje jako kaucja na poczet zniszczeń oraz opłat za energię elektryczną oraz wodę.
 12. W pomieszczeniach obowiązuje całkowity i kategoryczny zakaz palenia!
 13. Na terenie posesji obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-7:00.
 14. Osoby niezameldowane nie mogą przebywać w domku i na terenie posesji w godzinach 22:00-7:00.
 15. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną lub innych rzeczy materialnych gości.
 16. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 17. Goście zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości w celu zameldowania. Zameldowanie odbywa się z dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, wiza, legitymacja szkolna lub studencka).
 18. Goście nie mają prawa przekazywać zwalnianego przez siebie domku innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścili należną opłatę.
 19. Właściciel lub osoba przez niego upoważniona ma prawo usunąć gości przed zakończeniem terminu pobytu w przypadku naruszenia przez gości zasad współżycia społecznego i bezpieczeństwa, a także gdy goście naruszają porządek i spokój. Możliwe jest to po dwukrotnym ostrzeżeniu gości o konsekwencji niewłaściwego lub niebezpiecznego zachowania. W tym przypadku nie następuje zwrot pieniędzy za najem.
 20. Właściciel oddaje do użytku plac zabaw dla dzieci (piaskownica, huśtawka z drabinkami, trampolina, domek), jednak nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie korzystających z niego dzieci. Całkowitą odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź opiekunowie prawni.
 21. Prosimy o segregację śmieci. Na posesji znajdują się pojemniki na szkło, butelki PET, a także puszki aluminiowe.
 22. W momencie wynajmu domku każdy gość akceptuje i wyraża zgodę na warunki zawarte w regulaminie wynajmu domków letniskowych i domu całorocznego.